Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στο Σύλλογο Ποντίων Μόντρεαλ “Εύξεινος Πόντος”


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ποντίων Μόντρεαλ “Εύξεινος Πόντος” καλεί όλα τα μέλη του Συλλόγου στην Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση και τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου 2018-2019, την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018 στις 19:00, στο κτίριο του γυμνασίου Laval Senıor Academy δωμάτιο 220, 3200 Souvenir Ouest, Laval, Quebec (κοντά στην διασταύρωση με την Chomedey Blvd). Κεντρική είσοδος.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί φέτος στο θέμα της μελλοντικής πορείας του Συλλόγου. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη για το 2018. Τα μέλη που καθυστερούν την συνδρομή τους μπορούν να την καταβάλλουν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Παρακαλούνται όλα τα μέλη όπως παρευρεθούν. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη


Montreal, 15 May 2018
For immediate release

Announcement

The Administrative Council of the Pontian Association of Montreal, “Efxinos Pontos” cordially invites you to the Annual General Assembly and the elections for the new administrative council 2018-2019 to be held on Friday, June 1, 2017, at 7:00pm in room 220 at Laval Senior Academy, (near the Chomedey boulevard intersection). Enter by front main entrance.

A special emphasis will be placed at this year’s assembly on the future of our association. All paid-up members for 2018 have the right to vote.  Outstanding membership dues can be submitted at the General Assembly.

We kindly remind you that your presence is required and appreciated.
Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου             
Ποντίων Μόντρεαλ “Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ”
info@efxinospontos.org
514 400-5748

Δεν υπάρχουν σχόλια: