Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016

Περιφερειακή Σύνοδος στο Σ.ΠΟ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

To Σ.ΠΟ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας προσκαλεί τα σωματεία-μέλη του στην Περιφερειακή Σύνοδο(Γενική Συνέλευση), η οποία θα λάβει χώρα την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12.30στο Σύλλογο Ποντίων Αλεξάνδρειας και Περιχώρων  (Πελοποννήσου 2), με τα κάτωθι θέματα:

1)Εκλογή προέδρου, γραμματέα της συνελεύσεως και 3μελούς εφορευτικής επιτροπής
2)Ώρα προσέλευσης  12:30-τακτοποίηση συνδρομων
3) Απολογισμός πεπραγμένων-Λογοδοσία Απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
4)Συζήτηση επί των πεπραγμένων και της λογοδοσίας του Δ.Σ.
 5)Οικονομικός απολογισμός  απο τον Ταμία
6)Απόφαση για την απαλλαγή ή μη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
7)Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
   Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή (ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα), 23 Οκτωβρίου 2016, η οποία θεωρείται ως καταληκτική και οριστική ημερομηνία.
   Σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού της ΠΟΕ, τα σωματεία μέλη συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο δια των προέδρων τους ή των αναπληρωτών τους και με έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο οριζόμενο από το Δ.Σ. τους. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου θα έχουν όσα μέλη τακτοποιηθούν οικονομικά μέχρι την έναρξη της συνόδου. Οι εκπρόσωποι των σωματείων –μελών που θα τακτοποιήσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις των σωματείων τους την ημέρα του συνεδρίου, παρακαλούνται να προσέλθουν στο χώρο του συνεδρίου τουλάχιστον μια ώρα πριν την έναρξη των εργασιών .Επίσης παρακαλούνται οι πρόεδροι των σωματείων-μελών που θα λάβουν μέρος στο συνέδριο να προσκομίσουν:
  Α)Απόφαση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου τους σε σώμα και σε περίπτωση συμμετοχής άλλου μέλους αντί προέδρου,απόφαση του Δ.Σ. με την οποία ορίζεται αντιπρόσωπος για το συγκεκριμένο συνέδριο.
  Β)Απόφαση του Δ.Σ. με την οποία να ορίζεται ο δεύτερος αντιπρόσωπος για το συγκεκριμένο συνέδριο.
   Κατά την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών του Σ.Πο.Σ. διενεργούνται παράλληλα εκλογές για την ανάδειξη της Περιφερειακής Επιτροπής Νεολαίας (ΠΕΝ),η οποία είναι 9μελές. Οι εκλογές της νεολαίας θα γίνουν στις 11:00.
  Κάθε σύλλογος συμμετέχει με έναν εως τρεις εκπροσώπους ηλικίας 18-30 ετών, οι οποίοι προέρχονται από το τμήμα νεολαίας του εκάστοτε συλλόγου. Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι του κάθε συλλόγου για την Π.Ε.Ν. να προσκομίσουν απόφαση του Δ.Σ. του συλλόγου τους με την οποία ορίζονται εκπρόσωποι-εκλογείς για τις συγκεκριμένες εκλογές.
  Τα εννέα (9) μέλη κάθε Περιφερειακής Επιτροπής εκλέγουν μεταξύ τους με μυστική ψηφοφορία τον Συντονιστή, τον Αναπληρωτή Συντονιστή και τον Γραμματέα. Οι εκπρόσωποι των σωματείων-μελών για τις εκλογές της ΠΕΝ μπορούν παράλληλα να συμμετέχουν στη γεν. συνέλευση του Σ.Πο.Σ. Οι υποψηφιότητες για το διοικητικό συμβούλιο του Σ.Πο.Σ. καθώς και για την Π.Ε.Ν. θα υποβληθούν μέχρι και  την προτελευταία ημέρα της γεν.συνέλευσης.
    Η συμμετοχή όλων των συλλόγων κρίνεται  απαραίτητη, καθώς έτσι επιτυγχάνεται η σύσφιξη των σχέσεων των σωματείων-μελών μας και οι σκοποί της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος.

Με τιμή
Για το Δ.Σ. του Σ.Πο.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                                               Η Γενική Γραμματέας

Σαρβανίδης Λεωνίδας                                                                          Παπαδοπούλου ΝόπηΔεν υπάρχουν σχόλια: