Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Τακτική Γενική Συνέλευση της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

     Καλούνται τα μέλη της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο της Λέσχης στο Πανόραμα (Λ. Πορφύρα 1, Βέροια), την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11.00 π.μ., το πρόγραμμα της οποίας έχει ως εξής:
11.00 – 11.15: Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ και ανάγνωση θεμάτων Γ.Σ.
           Έναρξη συζήτησης των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1)      11.15-11.30: Πρόταση του Δ.Σ. για ανακήρυξη των κ. Αριστοτέλη Λαχανόπουλου και κ. Ορέστη Σιδηρόπουλου ως επίτιμα μέλη της Ε.Λ.Β..
2)      11.30-12.15: Διοικητικός απολογισμός και προγραμματισμός.
3)      12.15-12.30: Οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός.
4)      12.30-12.45: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
5)      12.45-13.00: Αξιοποίηση Ακινήτου.
6)      13.00-13.30: Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις - Προτάσεις.
7)      13.30-13.45: Απαντήσεις και έγκριση ή μη πεπραγμένων απερχόμενου Δ.Σ..
8)      13.45-14.00: Παρουσίαση υποψηφίων Δ.Σ. και Ε.Ε.
9)      14.00-19.00: Εκλογές νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.
          Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από τη Γεν. Συνέλευση στη Γραμματεία της Λέσχης (λήξη προθεσμίας υποβολής Δευτέρα 14/1/2013) σύμφωνα με το Καταστατικό.
          Παρακαλούνται τα μέλη που πρόκειται να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις την ημέρα της Γεν. Συνέλευσης, να προσέλθουν στο χώρο τουλάχιστον μια ώρα πριν την έναρξη των εργασιών.
     Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού και με την απόφαση Νο 36 / 15-12-2008 του Πρακτικού του Δ.Σ., δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της Γ.Σ. έχουν τα μέλη που είναι τακτοποιημένα οικονομικώς και το 2013. 
     Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού όσα μέλη έχουν περισσότερο από δύο χρόνια να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, τακτοποιούνται με την καταβολή της συνδρομής των δύο τελευταίων ετών (2012-2013).
     Η παρουσία καθώς και η τακτοποίηση των συνδρομών σας, κρίνεται απαραίτητη.
     Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 27 Ιανουαρίου, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
        Ο Πρόεδρος                                                                                             O Γ. Γραμματέας
   
     

  Χαράλαμπος Καπουρτίδης                                                                       Αρχιμήδης Ιντζεβίδης

Σημείωση: Όσα από τα μέλη διαθέτουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), παρακαλούνται να το δηλώσουν στη γραμματεία, αποστέλλοντας ένα κενό μήνυμα στο λογαριασμό e-mail  της Λέσχης (info@elverias.gr) με σκοπό την τακτικότερη ενημέρωσή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: