Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

ETHΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 29-10-2012

Προς : Όλα τα σωματεία-μέλη του Σ.Πο.Σ Θεσσαλονίκης
     ETHΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
     Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Πο.Σ Θεσσαλονίκης της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος,  με απόφαση του προσδιόρισε την ημερομηνία διεξαγωγής της Περιφερειακής Συνόδου των μελών (Γενική Συνέλευση) το οποίο θα λάβει χώρα στην Θεσσαλονίκη,  την 10η Νοεμβρίου  2012,  ημέρα Σάββατο  και ώρα 19.00 στην Εύξεινο Λέσχη Θεσσαλονίκης,   με θέματα:
1)     Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα του Συνεδρίου
2)    Έκθεση πεπραγμένων από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
3)    Συζήτηση επί της λογοδοσίας και Τοποθετήσεις - Προτάσεις συνέδρων.
      Διευκρινίζεται ότι στο Συνέδριο  αυτό που δεν έχει ως θέμα αρχαιρεσίες, τα σωματεία - μέλη σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού, συμμετέχουν μόνο δια των προέδρων τους ή των αναπληρωτών τους και με έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο.  
        Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου θα έχουν όσα μέλη τακτοποιηθούν οικονομικά μέχρι την έναρξη της Συνόδου.
        Παρακαλούνται οι Σύνεδροι που θα τακτοποιήσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις του σωματείου τους την ημέρα του συνεδρίου να προσέλθουν στο χώρο του συνεδρίου τουλάχιστον μια ώρα πριν από την έναρξη των εργασιών.
        Παρακαλούνται οι Πρόεδροι των σωματείων - μελών που θα λάβουν μέρος στο συνέδριο να προσκομίσουν απόφαση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου τους σε σώμα και σε περίπτωση συμμετοχής άλλου μέλους αντί του προέδρου, απόφαση του Δ.Σ. με την οποία να ορίζεται αντιπρόσωπος  για το Συγκεκριμένο Συνέδριο.


Με εκτίμηση

       Ο Πρόεδρος                                                                    Η Γενική Γραμματέας
Επαμεινώνδας Φαχαντίδης                                                  Γεωργία Κυριακίδου
   Καθηγητής Ιατρικής                                                                Καθηγήτρια
       6944501858                                                                       6944552643

Δεν υπάρχουν σχόλια: